piątek, 6 sierpnia 2021

Tag ze słonecznikiem / A tag with sunflower

 Cześć,

dziś Donata Niedziela inspiruje Was tagiem ozdobiony techniką decoupage'u. Zobaczycie na nim spękania, a całość zatopiona jest w lakierze i ozdobiona wycinankami.


Hi,

today Donata Niedziela inspires you with a tag decorated with decoupage technique. You will see cracks on it, and the whole thing is covered with varnish and decorated with cutouts.
Produkty: / Products:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz