czwartek, 17 marca 2022

Kartka na 60 urodziny / A 60th Birthday card

 Cześć,

Pia Baunsgaard użyła naszych nowych kolekcji, zrobiła kwiaty i stworzyła przepiękną kartkę na 60 urodziny.


Hi,

Pia Baunsgaard used our new collections, made flowers and created a beautiful 60th birthday card.
Produkty: / Products:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz