sobota, 8 stycznia 2022

Kartka z shakerem / Shaker card

 Witajcie,

Donata Niedziela zrobiła przepiękną kartkę z shakerem. Stworzyła ją w całości z papierów z kolekcji "Gone with the Wind".


Hello,

Donata Niedziela made a beautiful card with a shaker. She created it entirely from papers from the "Gone with the Wind" collection.

Produkty: / Products:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz