czwartek, 1 kwietnia 2021

DT CALL/ NABÓR DO DESIGN TEAM

 DT CALL/ NABÓR DO DESIGN TEAMDo you like our brand?
Do you have a lot of creative powers in you?
Are you active in social media?
Perhaps we are looking for you!
Our expectations:
-two projects a month and, from time to time, participation in selected challenges / games organized by Craft and You Design;
-presentation of your works through photos, but also by creating videos;
-involvement in brand promotion through social networks and blogs;
-knowledge of English is welcome (which is not a must, but can be an advantage)
-duty and punctuality;
-ready to cooperate from May 2021;
-positive energy and creativity 🙂
In return you will receive:
-Craft and You Design starter kit;
-supplementary kits (new products or products from the current offer - once every three months);
-work in a creative international team in a friendly atmosphere.
Do you think this is a challenge for you?
We invite you! Here's what you need to do:
Send an e-mail to the following address: office@craftandyoudesign.pl
-write DT CALL in the subject line;
-write briefly about yourself (what is your name, where are you from, what do you do, do you work with any scrapbooking companies, etc.);
-provide links to your social media, blog, YouTube channel ... (depending on where you publish your work);
-attach 3 photos of selected projects that, in your opinion, show your style best (we will be glad if they are made of our materials, but it is not required).
WE ARE WAITING FOR YOUR EMAILS UNTIL APRIL 15, 2021.
WE WILL RESPOND TO SELECTED APPLICATIONS !!!
--------Lubisz naszą markę?
Masz w sobie dużo kreatywnych mocy?
Działasz w mediach społecznościowych?
Być może, szukamy właśnie Ciebie!

Nasze oczekiwania:
-dwa projekty w miesiącu oraz, od czasu do czasu, udział w wybranych wyzwaniach/zabawach organizowanych przez Craft and You Design;
-prezentacja swoich prac poprzez zdjęcia, ale także poprzez tworzenie filmów;
-zaangażowanie w promocję marki poprzez portale społecznościowe i blogi;
-mile widziana znajomość języka angielskiego (co nie jest koniecznością, ale może być zaletą);
-obowiązkowość i punktualność;
-gotowość do współpracy od maja 2021r,;
-pozytywna energia i kreatywność 🙂
W zamian otrzymasz:
-zestaw startowy produktów Craft and You Design;
-zestawy uzupełniające (nowości lub produkty z aktualnej oferty – raz na trzy miesiące);
-pracę w twórczym międzynarodowym zespole w przyjaznej atmosferze.
Myślisz, że to wyzwanie dla Ciebie?
Zapraszamy! Oto co, musisz zrobić:
Wyślij e-mail na adres: office@craftandyoudesign.pl
-w temacie wpisz koniecznie DT CALL;
-napisz nam krótko o sobie (jak się nazywasz, skąd jesteś, czym się zajmujesz, czy współpracujesz z jakimiś firmami scrapbookingowymi itp.);
-podaj linki do swoich mediów społecznościowych, bloga, kanału na youtubie... (w zależności od tego, gdzie publikujesz swoje prace);
-załącz 3 zdjęcia wybranych projektów, które wg Ciebie najlepiej pokazują Twój styl (będzie nam miło, jeśli będą z naszych materiałów, ale nie jest to wymagane).
NA WASZE E-MAILE CZEKAMY DO 15 KWIETNIA 2021r.
ODPOWIEMY NA WYBRANE ZGŁOSZENIA!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz