piątek, 15 lutego 2019

Two frames for baby girl

Hello! Today I want to show two frames. 
The first is with a portrait of a little girl - on the occasion of her baptism. 
The second is a gift for mother and daughter that they would live well in a new place.
***
Witajcie! Dziś chcę pokazać dwie ramki.
Pierwsza jest z portretem małej dziewczynki - z okazji jej chrztu.
Druga jest prezentem dla mamy i córki by im się dobrze mieszkało w nowym miejscu.
I used:/Użyłam:
I used:/Użyłam:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz