wtorek, 7 lutego 2023

Album harmonijkowy / Accordion fold album

 Cześć.

Małgorzata Masiuk stworzyła album harmonijkowy z kolekcji "Baby Party". W albumie mieści się 12 zdjęć. Ozdobiła go dodatkami z zestawu kreatywnego z tej samej kolekcji. Okładkę ozdobiła dwoma ramkami, do których można wkleić zdjęcia oraz kwiatami, które zrobiła z materiału.

Dla łatwiejszego oglądania albumu ozdobny panel na okładce umocowany jest na magnesy i można go zdjąć.


Hi.

Małgorzata Masiuk created accordion fold album from "Baby Party" paper collection. There're 12 photos in album. She embellished it with elements cuted from creative set from same collection. She decorated cover with two frames to which you can paste photos and flowers that she made of fabric.

For easier viewing of album, decorative panel on cover is attached with magnets and can be removed.
















Produkty: / Products:










Brak komentarzy:

Prześlij komentarz