poniedziałek, 2 listopada 2015

A baby card/ Kartka dla malucha

Hello,
I've just got a package with
the new paper collection New Baby Born.
Do you know that with those papers 
baby cards just get themselves made?
You didn't? Now you do :)
Try yourselves!
***
Hello!
Właśnie dostałam przesyłkę
z nowymi papierami dziecięcymi New Baby Born.
Czy wiecie, że z tymi papierami
kartki dla maluchów robią się same?
Nie wiedzieliście? To już wiecie :)
Spróbujcie sami!
Mamajudo
I used/Użyłam:
New Baby Born collection1 komentarz: