niedziela, 26 listopada 2023

Zimowa kartka sztalugowa / A Winter easel card

 Cześć.

Pia Baunsgaard stworzyła piękną zimową kartkę sztalugową z jeleniami na bazie kolekcji "Mysterious Winter". Papiery na bazę przycięła używając wykrojnika z zestawu ramek, a kompozycję uzupełniła o elementy wycięte z zestawu kreatywnego.


Hi.

Pia Baunsgaard created beautiful winter easel card with deers based on "Mysterious Winter" papers collection. She cut papers for base using die from frame set, and complete composition with elements cut from creative set.


Produkty: / Products:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz