środa, 4 stycznia 2023

Kartka dla babci i dziadka / A Card for grandparents

 Witajcie.

Za nami Nowy Rok, ale przed nami ważne święto - Dzień Babci i Dziadka. Agnieszka Piwko przygotowała już kartkę z tej okazji. Ozdobiła ja kwiatkami, które powstały z wykrojnika na poinsecję, lecz Agnieszka go lekko zmodyfikowała - zaokrągliła płatki kwiatków. Dzięki temu powstały te piękne kwiaty.


Welcome.

New Year is behind us, but important holiday is ahead of us - Grandma and Grandpa's Day. Agnieszka Piwko has already prepared card for this occasion. She decorated it with flowers that were made from poinsettia die, but Agnieszka slightly modified it - she rounded flower petals. This is what made these beautiful flowers.Produkty: / Products:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz