niedziela, 29 marca 2015

A Easter card/ Kartka wielkanocna

Hi!
I made a card using the beautiful papers
from Easter Greetings collection.
The flowers are also made from those papers using Sizzix dies.
*** 
Witajcie!
Zrobiłam kartkę wykorzystując piękne papiery Easter Greetings.
Z tychże papierów, za pomocą wykrojników Sizzixa,
wycięłam również kwiaty.


I used/ Użyłam:
Easter Greetings1 komentarz: